عصب کشی یا روت کانال تراپی (درمان ریشه دندان)، درمانی است که طی آن عصب دندان ملتهب یا عفونی از دندان خارج شده و جای آن با موادی زیست سازگار با عنوان گوتاپرکا پر می شود.

چه چیزی باعث درد عصب دندان می شود؟

دندان درد می تواند علل گوناگونی داشته باشد:
۱. آبسه دندان
۲. ترک در دندان
۳. پوسیدگی وسیع دندان
۴. سایشهای شدید دندانی
۵. پر کردگی های وسیع قدیمی دندان
۶. بعضا عفونت عصب دندان ( عفونت عصب دندان ممکن است بدون درد باشد.)

آیا عصب کشی درد دارد؟

خیر. معمولاً در این شرایط از مواد بی حسی موضعی برای بیمار استفاده شده و به این ترتیب احساس بیمار نباید متفاوت از یک پر کردن دندان عادی باشد. به هر حال ممکن است پس از درمان بیمار با اندکی ناراحتی و حساسیت مواجه شود، اما این شرایط نیز می بایست با گذشت زمان کمتر شده و رفع شود.

آیا بعد از عصب کشی دندان درد دارد؟

درد بعد از عصب کشی دندان، در روزهای اول می تواند طبیعی باشد. حتی ممکن است احساس کنید فکتان درد می کند، که این بر اثر باز نگه داشتن طولانی مدت دهان است و امری طبیعی است.

علت درد دندان بعد از عصب کشی:
۱. بلند بودن پانسمان و یا ترمیم دندان
۲. التهاب انتهای ریشه بر اثر فایل کردن دندان
۳. واکنش افزایش حساسیت به بعضی از مواد پر کننده ریشه
معمولا درد دندان عصب کشی شده تا چند روز بعد از پایان درمان کاهش می یابد.

مراحل عصب کشی دندان

روش و یا نحوه عصب کشی دندان بر این منوال است که دندانپزشک بعد از بررسی عکس رادیوگرافی دندان ( عکس حدود ریشه و میزان پوسیدگی و وجود یا عدم وجود ضایعات دور ریشه را به ما نشان می دهد و ربطی به عکس عصب دندان ندارد. ) بیمار خود را بی حس می کند و سپس:
۱. خشک کردن کانال و مطمئن شدن از طول ریشه
۲. برداشتن پوسیدگیها و تهیه حفره دسترسی به عصب دندان
۳. پر کردن کانالهای ریشه دندان به کمک ماده ای به نام گوتاپرکا
۴. تعیین طول ریشه ( به کمک دستگاه اپکس فایندر و یا به کمک رادیوگرافی )
۵. پاکسازی کانال دندان به کمک فایلهای دستی و یا روتاری، شستشوی کانالهای دندان حین این کار بسیار واجب است.
طریقه عصب کشی دندان با کمک دستگاه اپکس فایندر و فایلهای روتاری، میتواند علاوه بر افزایش کیفیت و سرعت کار ، باعث کاهش درد بعد از عصب کشی نیز بشود.و مفتخریم که بگوییم در مطب ما کلیه مراحل عصب کشی با استفاده از همین روش انجام می پذیرد.

مراحل عصب کشی یا درمان ریشه
مراحل عصب کشی یا درمان ریشه

هزینه عصب کشی دندان

هزینه عصب کشی دندان، با توجه به شرایط دندان (زنده بودن یا عفونی بودن دندان) تعداد کانالهای دندان، موقعیت دندان در دهان و انجام آن توسط متخصص درمان ریشه و یا دندانپزشک متفاوت است.
در بسیاری از مواردی که خود دندانپزشک انجام دهنده درمان ریشه تاج را هم پر میکند، هزینه عصب کشی و پر کردن دندان با هم و یا هزینه عصب کشی و روکش دندان را به شما میگوید.

اندو، عصب کشی یا درمان ریشه

فهرست مطالب