کلینیک دندانپزشکی دکتر شمشیرکلینیک دندانپزشکی دکتر شمشیر

تمامی خدمات ترمیمی، زیبایی، جراحی و دندانپزشکی کودکان در این کلینیک انجام می شود.


پدران و ماران وقتی به دندان درآوردن کودک فکر می کنند تنها چند روز ورم لثه، ناراحتی و بدخلقی کودکشان به ذهنشان می آید؛ اما رشد دندان های کودک حتی قبل از به دنیا آمدن او آغاز می شود. دندان های شیری ( موقتی) در ششمین هفته بارداری، در زیر خط لثه شروع به شکل گیری می کنند و در ماه سوم یا چهارم شکل آنها کامل می شود و مینای دور دندان شکل میگیرد.

بیشتر بخوانید