دکتر ایمان شفیعی

متخصص ترمیمی

مشخصات

تخصص: ترمیمی

heading سفارشی

تخصص: ترمیمی

ساعات کاری

جمعه و یکشنبه: 20:00-10:00

دکتر ایمان شفیعی

سوابق تحصیلی

متخصص درمانهای ترمیمی