دکتر عیسی صفری

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت

مشخصات

تخصص: ارتودنسی و فک و صورت

سوابق کاری و علمی

عضو هیأت علمی دانشگاه

جوایز

ساعت کاری

پنج شنبه: 20:00 – 10:00

دکتر عیسی صفوی

سوابق تحصیلی

متخصص ارتودنسی و ناهنجاری های فک و صورت