دکتر مهدی شمشیر

جراح- دندانپزشک

مشخصات

تخصص: جراحی و دندانپزشکی زیبایی
مکان:کلینیک دندانپزشکی دکتر شمشیر

سوابق کاری و علمی

جراح
رئیس کلینیک دندانپزشکی دکتر شمشیر

جوایز

ساعت کاری

دکتر مهدی شمشیر

سوابق تحصیلی

دکتر مهدی شمشیر فارغ التحصیل رشته دکترای حرفه ای دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1384 می باشند و دوره های تخصصی نظیر طراحی لبخند، دندانپزشکی زیبایی و هچنین ایمپلنت دندان را نیز گذرانده است.

ممنونیم.

Krishnan D

Developer

ممنون از خدمات.

Pudnaa

Developer